Psychologiepraktijk Hageman

Tarieven

Voor de vergoeding van psychologische behandeling binnen de BGGZ heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximale tarieven per tijdseenheid vastgesteld, zie de Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.puc.overheid.nl). Elke verzekeraar bepaalt eenzijdig welk percentage van deze tarieven een zorgverlener (in dit geval de GZ-Psycholoog) ontvangt. 

Psychologiepraktijk Hageman heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Dit betekent doorgaans dat uw behandeling rechtstreeks door uw verzekeraar aan mij vergoed wordt, mits aan de criteria voor vergoeding voldaan wordt. Uw verzekeraar zal wel het eventueel nog openstaande Eigen Risico met u verrekenen (in 2020 maximaal € 385,-, tenzij u zelf een hoger Eigen Risico heeft vastgesteld bij uw zorgverzekering). 

Vanaf 2017 is het weer toegestaan voor GZ-Psychologen werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg om cliënten zonder DSM-stoornis te behandelen, of mensen met een DSM-stoornis waarvan vergoeding buiten de Zorgverzekeringswet valt, mits deze zelf betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die wel degelijk klachten ervaren, of regelmatig vastlopen in het leven, maar die niet voldoen aan de criteria van een psychische stoornis. Het tarief hiervoor binnen Psychologiepraktijk Hageman is € 100,- per sessie van 45 minuten.

Daarnaast bied ik binnen mijn praktijk de mogelijkheid tot coaching, gericht op arbeidsvraagstukken en op (andere) levensvragen. Het tarief hiervoor is met ingang van 1 januari 2023 €100,- voor particulieren en €150,- voor bedrijven die deze coaching inkopen voor een medewerker.