Psychologiepraktijk Hageman

Regelgeving met betrekking tot vergoeding

De diensten die ik u als BIG-geregsitreerd GZ-Psycholoog gerechtigd ben te bieden, vallen binnen de zogenaamde Basisgeneralistische Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ). De kosten hiervan worden voor elke verzekerde in Nederland betaald door de zorgverzekeraar, omdat ze vallen binnen de behandelingen die vergoed worden vanuit het Basispakket. Houd u er wel rekening mee dat het (restant van het) Eigen Risico van (in 2020) € 385,00 per jaar wordt aangesproken door uw zorgverzekeraar (of zelfs meer, als u een hoger eigen risico heeft). Om gebruik te kunnen maken van psychologische hulp binnen de BGGZ dient u een verwijsbrief van de huisarts te hebben, welke is afgegeven voordat de behandeling start. Deze verwijsbrief moet van uw zorgverzekeraar aan een aantal regels voldoen. Ik zal controleren of dit het geval is. De huisarts mag alleen verwijzen als sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Als dit niet het geval blijkt, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog gedeclareerd en door de verzekeraar vergoed (en dus mogelijk vanwege het Eigen Risico bij u teruggevorderd). In 2020 is de vergoeding van dit zogenaamde "Onvolledig Behandelprodukt" ongeveer € 200,-. De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Indien dit op u van toepassing is, zal ik u hierover verder informeren.

Vanaf 1 januari 2014 hanteert de overheid vier ‘zorgzwaartepakketten’ van psychologische hulp die geboden kunnen worden binnen de BGGZ, te weten: psychologische hulp Kort (circa 4 gesprekken); psychologische hulp Middel (circa 7 gesprekken); psychologische hulp Intensief (circa 11 gesprekken) en psychologische hulp Chronisch (circa 11 gesprekken). Laatstgenoemde product is evenwel voorbehouden aan psychiaters en kan niet worden geboden binnen mijn praktijk. Verder is er het zogenaamde Onvolledige Behandelprodukt, dat gebruikt kan worden voor beoordelingen door de GZ-Psycholoog of indien na intake besloten wordt toch geen behandeling te starten. Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de psycholoog of u voor een behandeling in de BGGZ in aanmerking komt. Indien dit het geval is, wordt aan de hand van door de overheid vastgestelde criteria bepaald welk zorgzwaarteprodukt het beste bij uw klachten past.

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans maximaal twee zorgprodukten per verzekerde per kalenderjaar, maar alleen indien het de behandeling van twee verschillende DSM-IV-classificaties betreft (bijvoorbeeld als aanvankelijk sprake is van een Paniekstoornis met Agorafobie, en na behandeling hiervan blijkt dat onderliggend tevens sprake is van een Depressieve stoornis).