Psychologiepraktijk Hageman

Beroepscodes, klachten, dossier

Beroepscodes
Als psycholoog ben ik geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt) en sta ik in het BIG-register (overheid). Dit garandeert zowel de professionele kwaliteit van handelen, als de inachtneming van de gedragscodes zoals die door het NIP, de VGCt en de overheid (BIG-bepalingen) zijn opgelegd.

Klachten
Uiteraard streef ik naar het bieden van een kwalitatief goede behandeling waar u als cliënt tevreden over bent. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan verzoek ik u dat zo snel mogelijk met mij te bespreken. Indien u klachten over de behandeling heeft, of over de hantering van (één van) de gedragscodes van de verenigingen waarbij ik aangesloten ben, verzoek ik u uitdrukkelijk om ook deze eerst met mij persoonlijk te bespreken. We kunnen dan samen zoeken naar een oplossing. Wanneer dit niet lukt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachten- en Geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten. Zie de informatie over hoe dit in zijn werk gaat en het klachtenformulier elders op deze website. Indien dit geen oplossing biedt, kunt u uw klachten over de behandeling of over de hantering van de Gedragscode voorleggen aan het NIP-bureau (www.psynip.nl, telefoon: 020-6109596) of aan het regionale tuchtcollege te Eindhoven (telefoon: 040-2328599).

Klik hier voor meer informatie over de klacht- en geschillenregeling

Klik hier voor het digitale klachtenformulier (.docx)

Dossier
De informatie die nodig is voor het uitvoeren (en later declareren) van uw behandeling, wordt bewaard in een zogenaamd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De wet verplicht psychologen om dit dossier 15 jaar te bewaren, en zo veel langer als nodig is, indien daar inhoudelijk een aanleiding toe is. Dit EPD is alleen voor de behandelend psycholoog en de cliënt toegankelijk. De psycholoog is verplicht het dossier actueel te houden en aantekeningen over het verloop van de behandeling bij te houden.