Psychologiepraktijk Hageman

Crisissituaties

Psychologiepraktijk Hageman is een vrijgevestigde solopraktijk binnen de Basisgeneralistische GGZ. De praktijk is niet 5 dagen per week full-time geopend en heeft niet de beschikking over een 7 maal 24-uurs crisisdienst. Dit houdt in dat cliënten die door de aard van hun problematiek "crisisgevoelig" zijn, beter op hun plaats zijn binnen een grotere zorginstelling, omdat deze door haar organisatie beter in staat is de zorg te bieden die deze cliënten nodig hebben. Indien tijdens de intake wordt ingeschat dat u beter in zorg bent bij een organisatie als PsyQ Maastricht of Virenze-Riagg, zal dit met u besproken worden.

Met cliënten die reeds binnen Psychologiepraktijk Hageman in zorg zijn en die onverhoopt toch crisiszorg nodig hebben, zullen de mogelijkheden hiertoe in een gesprek tijdens kantooruren besproken worden. Aangezien de huisarts degene is die de verwijzing moet doen, zal deze te allen tijde in de besluitvorming betrokken worden.

Indien u naar uw mening acute crisiszorg nodig heeft buiten kantooruren, kunt u het beste contact opnemen met de Huisartsenpost (HAP) die gevestigd is naast de Spoedeisende Hulp van het Maastricht UMC+ (voorheen Academisch Ziekenhuis Maastricht genaamd). U dient allereerst telefonisch contact met de HAP op te nemen: 043-3877 777. Zo nodig zal de dienstdoende huisarts u een afspraak geven op locatie van de Huisartsenpost: P. Debeyeplein 25 te Maastricht. Het is ook mogelijk dat een afspraak voor de volgende dag bij de crisisdienst voor u gemaakt wordt.