Psychologiepraktijk Hageman

Privacyverklaring

Psychologiepraktijk Hageman hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw gegevens
De wet verplicht GZ-psychologen de identiteit van elke cliënt te controleren. Verzekeraars eisen dat de GZ-psycholoog vóór aanvang van de behandeling controleert of iemand verzekerd is. Ook eisen verzekeraars dat in het declaratieproces bepaalde gegevens van de betreffende cliënt meegestuurd worden. Om deze redenen zal bij aanvang van uw behandeling inzage in een identiteitsbewijs gevraagd worden en zullen uw NAW-gegevens, geboortedatum en burgerservicenummer in het dossier opgenomen worden.

Uw dossier
De wet verplicht GZ-psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe inga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als GZ-psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u communiceer. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Uw rechten
Indien een volwassene door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten kunt u bellen of mailen met Marie-Claire Hageman, GZ-psycholoog en praktijkhouder van Psychologiepraktijk Hageman. U vindt aanvullende informatie over de gang van zaken binnen de praktijk op de website.

Contactgegevens
Telefoon: 06-46012258
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.