Psychologiepraktijk Hageman

Werkwijze en behandelmogelijkheden

Meestal start de samenwerking met mij met een telefonisch contact of een email van de zijde van de cliƫnt. In reactie hierop zal ik iets uitleggen over psychologische behandeling in de BGGZ en over hoe de vergoeding van de behandeling geregeld is. Indien gewenst, wordt vervolgens een afspraak voor een intake gemaakt. Aangezien ik een solopraktijk heb, zult u altijd alleen met mij te maken krijgen.

IMG 3111 SmallTijdens het eerste gesprek worden praktische afspraken doorgenomen en worden uw actuele klachten en levensomstandigheden in kaart gebracht. Een belangrijk onderdeel van de intake is het bespreken van uw hulpvraag: wat zou er volgens u moeten veranderen en wat denkt u daarbij nodig te hebben? Verder zal aan u gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen (dit is ook een eis van verzekeraars). Op grond van de verkregen informatie zal ik een voorlopige diagnose stellen. Uitgaande van uw persoonlijke doelen, zal in overleg met u een op maat gemaakt behandelplan geformuleerd worden. Indien ik na de intake van mening ben dat u binnen mijn praktijk niet aan het juiste adres bent (bijvoorbeeld omdat ik verwacht dat u meer zorg nodig heeft), zal ik samen met u kijken naar een passende oplossing en u en uw huisarts adviseren in een alternatief traject.

Binnen mijn praktijk werk ik vooral met cognitief-gedragstherapeutische principes uit de tweede (klassieke CGT, EMDR) en derde generatie cognitieve gedragstherapie (Acceptance and Commitment Therapy). Dit zijn moderne en wetenschappelijk bewezen psychologische behandelmethodieken. Voor achtergrondinformatie verwijs ik u naar de website van de beroepsvereniging van cognitief gedragstherapeuten: www.vgct.nl

 

Behandelmogelijkheden:

  • geheel "face-to-face" (mondelinge behandelsessies in de praktijk)
  • behandeling grotendeels met behulp van een E-Health programma: u heeft dan minimaal een intakegesprek en een afrondend face-to-face gesprek, de rest van de behandeling gaat via een beveiligd E-Health computerprogramma. U kunt zo werken aan uw klachten en doelen op de momenten dat het u uitkomt. Binnen dit programma is het mogelijk om een op maat gesneden behandeling te maken, met modules die aansluiten op uw specifieke klachten en problemen.
  • zogenaamde "Blended-behandeling", een combinatie van bovengenoemde twee opties. Deze optie is vooral geschikt voor de zorgzwaarteprodukten Middel en Intensief (zie voor uitleg van zorgzwaarteprodukten de informatie bij Vergoeding).